Entitat tutelar que té l'objectiu de vetllar per la protecció de les persones grans o amb disminució psíquica incapacitades legalment del Maresme i Barcelonès nord, a fi d’aconseguir el màxim de qualitat de vida per a la persona tutelada
Fundació Santa Clara
LLEGIR

QUÈ FEM?

La nostra actuació es centra, en els col·lectius de gent gran i de disminuïts psíquics. L’àrea d’activitat principal és el Maresme i el Barcelonès Nord on som l’entitat de referència.Existeixen diferents formes de deteriorament cognitiu i/o disminució psíquica que poden ser protegides mitjançant les següents figures jurídiques:
Tutela, curatela, administrador patrimonial, defensor judicial, assistent personal i pretutela.
Totes són assistides per la Fundació.

ÀMBIT TUTELAR

És el conjunt de tasques que la Fundació Tutelar Santa Clara realitza després d’haver estat designada judicialment com a tutora i que es resumeixen com objectius i sistemàtica de treball.

OBJECTIUS BÀSICS D’ACTUACIÓ ENVERS EL TUTELAT:

 • Respectar els seus drets
 • Vetllar per la dignitat de la seva imatge
 • Donar resposta a les seves demandes explícites i implícites
 • Protegir la seva intimitat
 • Millorar la integració i qualitat de vida
 • Garantir l’alimentació i educació
 • Procurar per la seva recuperació i integració social
 • Vetllar per la salut física i el seu benestar
 • Protegir i administrar els seus béns
 • Representar legalment la persona tutelada
 • Seguir escrupolosament les directrius definides en el testament

SISTEMÀTICA DE TREBALL (QUE RECULL REQUERIMENTS LEGALS I FORMES ORGANITZATIVES PRÒPIES)

 • Realització d’Inventari inicial de béns i presentació a l’autoritat judicial.
 • Establiment d’objectius d’evolució anyals individualitzats per tutelat
 • Visites periòdiques als tutelats
 • Accions derivades dels objectius anyals i de les visites envers:
  • la residència, domicili particular o lloc on viu
  • el tutelat: roba, passeigs, sortides lúdiques. etc.
  • el seu patrimoni
 • Avaluació del grau d’acompliment dels objectius anyals.
 • Presentació anyal de Memòries Social i Econòmica de cada tutelat a l’autoritat judicial.

ÀMBIT PRETUTELAR

Consisteix en l’assessorament i, si escau, les gestions necessàries prèvies a l’inici d’una tutela.
Podem esquematitzar-les segons :

ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES I PROFESSIONALS

Les famílies (pares, altres familiars, tutors,…) i professionals de l’àmbit social, volen protegir a la persona presumptament incapaç…

 1. Considerant la possibilitat d’iniciar un procés d’incapacitació, ens sol·liciten:
  • Informació sobre la incapacitació i les entitats tutelars
  • Informació sobre ajudes i recursos
  • Explicació de les funcions, responsabilitats i deures del tutor
 2. Desitjant que en el seu testament figuri qui se’n farà càrrec, col·laborem en:
 • Elaboració de la part del testament corresponent

ASSESSORAMENT I SERVEI JURÍDIC

Efectua els tràmits necessaris, generalment decidits en la fase d’assessorament, per dur a terme la incapacitació, que ha d’adequar-se a les necessitats del presumpte incapaç.

EXERCICI DE LA PRETUTELA

Consisteix en el compromís formal de l’acceptació de la tutela quan faltin els familiars (pares, germans,…), els tutors actuals, o finalitzi el procés legal d’incapacitació i es dicti sentència. Sempre respectant les decisions acordades en el compromís pactat.

 


Utilització de galetes

Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes de tercers i l'acceptació de la nostra política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies