Entitat tutelar que té l'objectiu de vetllar per la protecció de les persones grans o amb disminució psíquica incapacitades legalment del Maresme i Barcelonès nord, a fi d’aconseguir el màxim de qualitat de vida per a la persona tutelada
Fundació Santa Clara
LLEGIR

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ D’INTERÈS

La Fundació Tutelar Santa Clara en aquest espai inclourà documentació referent als temes d’incapacitació i tutela que puguin ser útils per a professionals i/o persones interessades. La nostra entitat és conscient de la necessitat de fer difusió tant de la nostra tasca com dels recursos i informacions existents per a les persones incapacitades.

QÜESTIONS BÀSIQUES SOBRE LA INCAPACITACIÓ LEGAL I ELS SERVEIS DE TUTELA

Aquest enllaç comprèn de forma resumida, clara i senzilla la incapacitació i els serveis de tutela.

Descarrega’t el document en PDF

PROTOCOL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE CRIBATGE ABANS D’INICIAR UN PROCÉS D’INCAPACITACIÓ

Aquest protocol pretén establir els criteris clínics i psicosocials que orientin la idoneïtat de la proposta d’incapacitació, i que sigui una eina comuna per als diferents professionals de les xarxes socials i de salut que hi intervenen.

Descarrega’t el document en PDF

Formularis i informes de criteris clínics i psicosocials per a la incapacitació legal:

Descarrega’t el document en PDF

CODI CIVIL DE CATALUNYA RELATIU A LA PERSONA I LA FAMILIA

Aquí trobareu la legislació referent a la personalitat civil, capacitat i les institucions de protecció de la persona, des de la pàg. 61176 a la 61199.

Descarrega’t el document en PDF

CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL

Real decret de 24 de juliol de 1889. Titol IX i X. De la incapacitació, de la tutela, de la curatela i de la guarda dels menors o incapacitats.

Enllaç al document

PROTOCOL MARC I ORIENTACIONS D’ACTUACIÓ CONTRA ELS MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN

Com prevenir i actuar contra els maltractaments a les persones grans.

Descarrega’t el document en PDF

PERSONES AMB DISCAPACITAT A CATALUNYA 2011

Aquest document recull la informació més rellevant de la població a Catalunya amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, per tipologia i grau de discapacitat, edat, sexe, barem de dificultat de mobilitat i barem de necessitat de tercera persona.

Descarrega’t el document en PDF

AUTOTUTELA I PODERS EN PREVISIÓ DE LA PRÒPIA DISCAPACITAT:

Breu resum sobre com protegir el nostre futur.

Descarrega’t el document en PDF

Utilització de galetes

Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes de tercers i l'acceptació de la nostra política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies