Entitat tutelar que té l'objectiu de vetllar per la protecció de les persones grans o amb disminució psíquica incapacitades legalment del Maresme i Barcelonès nord, a fi d’aconseguir el màxim de qualitat de vida per a la persona tutelada
Fundació Santa Clara
LLEGIR

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ D’INTERÈS

La Fundació Tutelar Santa Clara en aquest espai inclourà documentació referent als temes d’incapacitació i tutela que puguin ser útils per a professionals i/o persones interessades. La nostra entitat és conscient de la necessitat de fer difusió tant de la nostra tasca com dels recursos i informacions existents per a les persones incapacitades.

MÉS DE 100 PREGUNTES SOBRE LA DISCAPACITAT

Guia jurídica bàsica. Versió corresponent a la legislació catalana. Aquesta guia explica els drets i les gestions que més afecten les persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals.

Guia lectura fàcil

Guia lectura normal

QÜESTIONARI PER ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS 2020

La Fundació Privada Santa Clara  a finals de  l’any 2019 va impulsar el primer estudi de Satisfacció i  de grau  coneixement dels  Centres prestadors de serveis  envers a la nostra entitat.

Aquest projecte representava una oportunitat per conèixer la  valoració que fan de nosaltres aquells centres i/o residències que presten un servei als nostres tutelats i, al mateix temps, saber el grau de satisfacció obtingut en relació amb les seves necessitats i expectatives.

La iniciativa tenia per objectiu l’obtenció de dades significatives que ens permetessin establir millores en el processos d’atenció  per aconseguir una major qualitat del servei.

Anàlisis resultats qüestionari per entitats prestadores de serveis 2020

QÜESTIONS BÀSIQUES SOBRE LA INCAPACITACIÓ LEGAL I ELS SERVEIS DE TUTELA

Aquest enllaç comprèn de forma resumida, clara i senzilla la incapacitació i els serveis de tutela.

Descarrega’t el document en PDF

PROTOCOL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE CRIBATGE ABANS D’INICIAR UN PROCÉS D’INCAPACITACIÓ

Protocol de cribratge abans d’iniciar un procés de modificació de la capacitat, i criteris i recomanacions per al foment de l’autonomia en la presa de decisions.
Descarrega’t el document en PDF

Formularis i informes de criteris clínics i psicosocials per a la incapacitació legal:

Descarrega’t el document en PDF

CODI CIVIL DE CATALUNYA RELATIU A LA PERSONA I LA FAMILIA

Aquí trobareu la legislació referent a la personalitat civil, capacitat i les institucions de protecció de la persona, des de la pàg. 61176 a la 61199.

Descarrega’t el document en PDF

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 20 de mayo de 2021, aprobó, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, con el texto que se inserta a continuación.
Descarrega’t el document en PDF

PROTOCOL MARC I ORIENTACIONS D’ACTUACIÓ CONTRA ELS MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN

Com prevenir i actuar contra els maltractaments a les persones grans.

Descarrega’t el document en PDF

PERSONES AMB DISCAPACITAT A CATALUNYA 2011

Aquest document recull la informació més rellevant de la població a Catalunya amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, per tipologia i grau de discapacitat, edat, sexe, barem de dificultat de mobilitat i barem de necessitat de tercera persona.

Descarrega’t el document en PDF

AUTOTUTELA I PODERS EN PREVISIÓ DE LA PRÒPIA DISCAPACITAT:

Breu resum sobre com protegir el nostre futur.

Descarrega’t el document en PDF

Utilització de galetes

Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes de tercers i l'acceptació de la nostra política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies